Nowy Program PIT 2013-2014

Nowy darmowy program PIT 2013-2014 już dostępny!

2014-03-18 | Admin | | | |

 Pit za 2013/2014 rok

Deklaracje podatkowe

Zapraszamy do skorzystania z naszego programu do PIT. Rozlicz i wypełnij PIT bezpiecznie i szybko, bez wychodzenia z domu. Nie obawiaj się wypełniać deklaracji przez internet – to proste. W program wbudowaliśmy każdy dostępny formularz PIT, razem z załącznikami. Nie musisz chodzić do Urzędu Skarbowego, nie musisz wychodzić z domu. Wszystko masz teraz pod ręką a wypełnione zeznanie prześlesz przez internet. Możesz wypełnić je przez program lub w trybie online. Nie czekaj, rozlicz i wypełnij zeznanie już teraz! Przez sieć możliwe jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Taki PIT 2014 podpisać może jeden małżonek, który wypełnia akurat deklarację. Nie są wymagane żadne dodatkowe pełnomocnictwa, gdyż złożenie "podpisu" (wpisanie danych uwierzytelniających jednego z małżonków) jest uznawane za automatyczną zgodę drugiego z małżonków na wypełnienie deklaracji wspólnie i podanie danych związanych z jego zarobkami na tej deklaracji. Małżonek który składa PIT 2013 działa w owym czasie nie tylko w swoim imieniu, ale drugiego z małżonków. Dzięki odliczeniom w PIT-37 możemy zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie bez jakiegokolwiek wysiłku.

Pit roczny

Warto skorzystać z naszego programu do PIT, dzięki któremu wypełnianie i rozliczanie jest proste i szybkie. Wypełnij zeznanie poprzez program lub w trybie online, a następnie przez internet wyślij wprost do fiskusa. Jednym kliknięciem, bez wychodzenia z domu! Podatnicy ogromnie najpowszechniej obawiają się deklaracji rocznych, ale najpowszechniej wypełnianie formularzy rocznych PIT nie jest skomplikowane, tylko w specjalnych przypadkach przygotowywanie rocznych formularzy PIT rocznych może stać się skomplikowane. Ostatnimi czasy ogromnie znane jest wypełnianie PITów za pomoca internetu. Nie ma co się dziwić, skoro rozliczenie online jest zdecydowanie szybsze, a również bezpieczniejsze niż zwykłe wypełnianie formularza PIT. Dodatkowo możesz wysłać zeznanie podatkowe prosto do Urzędu Skarbowego, dzieki czemu zaoszczędzisz sporo czasu, który spędziłbyś w kolejkach.

Rozliczanie pit

Wypełnienie PIT-37 naszym programem zajmuje zazwyczaj nie więcej niż 5 minut. Nie baw się w ściąganie i drukowanie zeznań PIT. Wypełnij PIT przez internet i wystosuj prosto do Urzędu Fiskalnego drogą elektroniczną. Oprogramowanie dla firm Pity 2014 na bazie wpisów księgowych samoczynnie tworzy ewidencje VAT, deklaracje podatkowe np. VAT-7, VAT-7K, oraz sam oblicza zaliczki na podatek dochodowy, na zakończenie roku samoczynnie stworzy deklarację roczną PIT np. PIT-28, PIT-37, PIT-36L, PIT-36 którą w następnej kolejności przekaże do Urzędu Skarbowego przez system e-Deklaracje.

Program PITy 2013/2014 posiada Kreator deklaracji PIT, za pomocą którego wypełnicie Państwo swoje deklaracje w możliwie najłatwiejszy sposób. Kreator PIT posiada szczegółowe objaśnienia, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwające się w procesie uzupełniania rubryk zeznania podatkowego. Dzięki temu uzupełnicie Państwo swoją deklarację szybko i bezbłędnie. Druku PIT 39 nie rachują biznesmeni, jacy zbywają nieruchomości przyporządkowane do aktywów ich firmy. Deklaracja PIT-28 jest przypisany dla wszystkich osób, które w danym roku podatkowym uzyskały przychód z poddzierżawy, dzierżawy, najmu, podnajmu, a także dla przedsiębiorców prowadzących własną i osobistą, pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie, bądź w postaci spółki.

Darmowy pit

Program księgowy TaxMachine jest często aktualizowany, a dzięki mechanizmowi automatycznej aktualizacji przez Internet użytkownik ma zawsze aktualną aplikację księgową. Skorzystanie z ulgi skarbowej jest możliwe jedynie w przypadku należycie wypełnionych aneksów PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne dodatki PIT w rozliczeniu 2013/2014. Podatnicy, podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jeżeli osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nie obowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone w art. 30b ustawy, jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu przewidzianego dla złożenia zeznania podatkowego, są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem podatników, którzy wybrali sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 3a, 4a lub art. 29 ust. 4 ustawy).

Pit-y

Płatnicy ryczałtu nie odejmują od dochodu kosztów uzyskania przychodów. Po odjęciu ulg i odliczeń od podatku, otrzymujemy ostateczną kwotę zobowiązania podatkowego, czyli podatku jaki należy zapłacić od dochodów osiągniętych w roku, którego dotyczy składane zeznanie. Wartość tę należy porównać z kwotą opłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli suma zaliczek jest wyższa od należnego podatku, powstaje nadpłata, którą urząd skarbowy będzie musiał zwrócić podatnikowi. Gdy łączna kwota zaliczek jest niższa od wysokości zobowiązania podatkowego, mamy do czynienia z niedopłatą, a obowiązkiem podatnika jest wpłacenie różnicy między tymi kwotami na konto urzędu skarbowego. Dokumenty w formie elektronicznej mogą składać podatnicy i płatnicy, którzy posiadają identyfikator podatkowy.Identyfikatorem podatkowym jest: 1. Numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, 2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika.

e deklaracje

W programie księgowym TaxMachine dostępne są także więcej niż 300 aktywnych druków, w tym większość aktualnych druków dla Urzędów Skarbowych w wielu kategoriach, np. kadry i płace, magazyn, dokumenty księgowe, program do faktur itp. Z jakiego powodu wybrać właśnie niniejszy program do rozliczeń rocznych? - możesz pobrać darmowy program, jak również wypełnić PIT przez internet, - wszystkie Twoje dane podawane przy rozliczaniu się z podatku są zaszyfrowane i przechowywane na bezpiecznych serwerach (tylko Ty masz do nich dostęp), - przedstawiana aplikacja do wypełniania PIT została przygotowana przez obeznanych księgowych i informatyków, co sprawia, że możesz być pewny, że w Twoje zeznanie podatkowe nie wkradnie się nawet najmniejszy błąd, - przedstawiony program udostępniony jest całkowicie bezpłatnie, - nie zrobisz błędu w obliczeniach - mój program wykona je za Ciebie!. Łączne opodatkowanie poprzez druk PIT-37 polega na opodatkowaniu łącznym od sumy dochodów osiągniętych przez współmałżonków w danym okresie podatkowym, po pojedynczym potrąceniu kwot ustalonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek wylicza się na podstawie podwójnej wysokości podatku, który porachowany jest od połowy sumy dochodów współmałżonków. Należy jednak odnotować, że do sumy tej nie wlicza się dochodów objętych podatkiem zryczałtowanym, jak np. odsetki z bankowych lokat, dywidendy, wygrane w grach liczbowych. W sytuacjach, w których jeden z małżonków nie przekroczył minimalnego progu powodującego zobowiązanie zapłaty podatku także stosuje się ten sposób rozliczania podatku oraz należy rozliczyć zeznanie PIT-37.

deklaracja_pit 28

2014-03-18 | Admin | | | |

Program PITy 2014 rok

Gdy zmierzasz wysłać zeznanie PIT to pamiętaj, że zapewne szybko zrobisz to z darmowym programem PIT 2014. Wypełnianie blankietu PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym zawikłanym, jeśli korzystamy z gratisowego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko pomoże nam w dobraniu odpowiednich formularzy do sytuacji w jakiej się znajdujemy, ale także będzie nas sprzyjał w toku wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na poparcie nie tylko w wyliczeniach, ale również na podpowiedzi co wprowadzić w daną rubrykę. Doskonałym sposobem na przygotowanie blankietu PIT-37 jest skorzystanie z przedstawianego darmowego programu do PIT. Z jego pomocą rozliczenie roczne PIT-37 nie będzie niczym trudnym. Rozliczenie PIT online jest również bezpieczniejsze ze względu na to, że nasze wszelkie obliczenia są wykonywane przez komputer. Za pomocą tej aplikacji możesz również wysłać zeznanie podatkowe prosto do Urzędu Skarbowego.

Formularz pit

Co do zasady PIT jest opłacany według progresywnej skali podatkowej, tj. przy zastosowaniu stawek podatku w wysokości 18% i 32%. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia
 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości
 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, stosunku służbowego, stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia
Płatnik podatku od dochodu od umów o dzieło, wynagrodzeń, z tytułu rent i emerytur, umów zleceń, do końca lutego roku następnego po roku fiskalnym przekazuje obywatelom informacje PIT-11 lub PIT-11A, ewentualnie na żądanie PIT-40 albo Pit 40\A.

Pit 38 wypełniają Polacy, jacy za rok podatkowy nabyli prywatnie (poza działalnością) zarobki z tytułu: objęcia udziałów (akcji) w biznesach posiadających indywidualność prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowany element przedsiębiorstwa, zbycia użyczonych papierów wartościowych (inaczej sprzedaż krótka), sprzedaży udziałów w biznesach posiadających osobowość prawną, zbycia derywatów oraz realizacji praw z nich wynikających, sprzedaży wartościowych papierów. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi - art. 22 ust. 11 ustawy . Pit 36 to formularz rozliczany z reguły przez osoby posiadające firmę albo pobierające środki utrzymania z tytułu umowy o pracę za granicą naszego kraju.

Program PIT ftpa.pl jest jednym z najlepszych programów na krajowym rynku. Został sporządzony ze szczególnym naciskiem na jakość doświadczenia podatnika i ułatwienie użytkowania. Wypróbuj najprostszy program do PIT. PIT 2013/2014 na taxmachine.pl. Za pomocą programu zamieszczonego na naszej stronie internetowej możesz ekspresowo i bez ryzyka wypełnić całą deklarację podatkową za 2013 rok. Za pomocą niniejszej aplikacji możesz wypełnić nie tylko PIT-37, ale dodatkowo PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 za 2013 rok. Wszystkie zeznania PIT zdołasz dodatkowo odszukać w dziale blankiety. Złóż PIT przez internet - z jakiej przyczyny warto? Za pomocą naszej aplikacji PIT online mają Państwo możliwość rozliczyć się za 2013 rok w ciągu nawet 5 minut. Rozliczając PIT przez sieć nie musisz nic pobierać ani tym bardziej instalować. Wypełnisz PIT przez internet za pomocą przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

Zeznanie roczne

Rozliczenie blankietu PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli mamy pod ręką dobry i szybki program do PIT. Za pomocą omawianego programu do PIT zeznanie podatkowe wypełnisz dosłownie w ciągu kilku minut. Omawiana aplikacja sama dokona za Ciebie wszelkich wyliczeń, a oprócz tego będzie podpowiadać Ci co wpisać w danym polu. Aby sprawnie i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za 2013 rok pobierz program do PIT lub przygotuj zeznanie podatkowe przez internet. Tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą (w tym pozarolniczą), zawarli umowę najmu, lub korzystają z kredytu podatkowego i uzyskują wynagrodzenie bez pośrednictwa płatnika, czeka rozliczenie i wypełnienie druku PIT-36. Do podatku opłacanego wedle tego druku stosuje się skalę podatkową 18-32%. Formularz PIT-36 dotyczy także tych osób, które prowadzą specjalne działy produkcji rolnej. Próg podatkowy wynosi w tym przypadku 85 528 zł. Miło nam zakomunikować, że w naszym serwisie znajdą Państwo wszelkie informacje na temat przygotowania formularza PIT 28, a także pobiorą Państwo całkowicie gratisowy program, który wypełni za Was formularz fiskalne w formularzu PIT-28.

Do kiedy pity

Warto skorzystać z naszego programu do PIT. Wypełnianie przez internet jest naprawdę prostym i szybkim procesem, druk uzupełniamy dzięki aplikacji lub w trybie online. PIT przez Internet w pięciu krokach:

 • wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz z zakładki – Formularze , a następnie go wypełnij,
 • podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok,
 • pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.
 • wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki "Do pobrania" aplikację e-Dekleracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
 • wyślij dokument,
Formularz PIT-38 wypełnia się najczęściej na bazie dostarczonych przez biuro maklerskie formularzy PIT-8C. Podatnik powinien otrzymać rzeczony druk do końca lutego 2014 r. Powinno się jednak pamiętać, aby troskliwie zweryfikować zyski i straty w otrzymanym formularzu. W przypadku sprzedaży poza rachunkiem inwestycyjnym, wszelkich obliczeń dokonać musi sam wypełniający. Wyliczenia takie zamieścić należy w druku, który dostępny jest poniżej.

pit 36l program 2014

Wśród upustów, jakimi dysponujemy przy rozliczaniu druku PIT-36L jest odliczenie składki ZUS oraz składki IKZE w formie liniowej. Takie samo prawo przysługuje nam w przypadku składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz ulgę abolicyjną. Nie rozliczymy się natomiast poprzez druk PIT-36L ani wspólnie z małżonkiem, ani też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Możemy jednak odpisać 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. Prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku przysługuje jedynie osobom, które naliczają podatek na zasadach ogólnych (zgodnie ze skalą), rozliczającym się na PIT-36 lub PIT 37 druk. Źródło dochodów nie ma wpływu na możliwość uwzględnienia kwoty wolnej od podatku w formularzu PIT. W wypadku rodziców posiadających dwójkę dzieci, ulga nie ulega zmianie w stosunku do poprzednich lat fiskalnych – dalej wynosi ona 1 112,04 zł w skali roku. Bardziej skorzystają ci, którzy posiadają więcej niż jedno dziecko. Rodzice trzeciego dziecka mogą korzystać z ulgi wyższej o połowę w stosunku do ulgi z lat poprzednich – wynosi ona do 1 668,12 zł w skali roku). Ulga na czwarte i każde kolejne dziecko zwiększona zostanie o 100 proc., wynosząc aż 2 224,08 zł w skali roku.

pit 28 wyslany

2014-03-18 | Admin | | | |

 PITy za 2013

Nieodpłatne oprogramowanie PIT 2014 to nadzwyczaj łatwa w obsłudze aplikacja na Windows, stworzysz i przekażesz nią formularze PIT błyskawicznie i komfortowo. Podatnicy, którzy nie przygotowują druków PIT z pośrednictwem płatnika albo zdobywają zarobki z wielu źródeł, w tym ułamek bez pośrednictwa zatrudniającego, rozliczają Pit 36. Skorzystanie z ulgi podatkowej jest możliwe jedynie w przypadku poprawnie wypełnionych załączników PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne załączniki PIT w rozliczeniu 2013/2014.

Program pit 2013 pobierz

Druk PIT 37 - rozliczenie za 2013 rok w 2014 roku. Poprzez PIT-37 rozlicza się najwięcej podatników w Polsce. Jest to formularz przeznaczony dla tych, którzy w danym okresie rozliczeniowym za pośrednictwem płatnika uzyskali przychód, opodatkowany według skali podatkowej. W niniejszym tekście pokazane zostaną najistotniejsze informacje dotyczące PIT-37. Zbiorowe opodatkowanie przez zeznanie PIT-37 polega na opodatkowaniu łącznym od sumy dochodów otrzymanych przez małżonków w danym okresie podatkowym, po pojedynczym odliczeniu kwot określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek oblicza się na bazie podwójnej wysokości podatku, który wyliczony jest od połowy sumy dochodów współmałżonków. Należy jednakże odnotować, że do sumy tej nie wlicza się dochodów objętych podatkiem zryczałtowanym, jak np. wygrane w grach liczbowych, dywidendy, odsetki z bankowych lokat. W sytuacjach, w których jeden z małżonków nie naruszył minimalnego progu powodującego zobowiązanie zapłaty podatku również stosuje się ten sposób obliczania podatku oraz należy przygotować formularz PIT-37. Rozliczając zeznanie samodzielnie ryzykujesz całkiem dużo, łatwo jest popełnić tragiczny w efektach błąd, za jaki prędzej czy później przyjdzie Pani lub Panu zapłacić, w związku z tym nie powinieneś się za to brać bez dobrych narzędzi, odpowiednie oprogramowanie wybitnie ułatwi tworzenie formularzy PIT i zapewni, że będzie ona porządnie obliczona.

Druk Pit 38 wykorzystywany jest przez obywateli prywatnie zbywających udziały w spółkach lub interesujących się handlem papierami wartościowymi. Powinno się także pamiętać, że PIT-39 wypełnia się również w przypadku sprzedaży: - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zarówno mieszkaniowego jak i użytkowego, - prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, - prawa do wieczystego użytkowania gruntów, - udziału w nieruchomościach. Zeznanie PIT-28 służy podatnikom do wyliczania się z użyciem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Przedstawiony tekst przekaże podatnikowi najistotniejszych informacji dotyczących tej formy tworzenia deklaracji skarbowej do Urzędu Fiskalnego.

Ulgi odliczenia 2013

Aby ułatwić sobie przygotowywanie rocznych deklaracji PIT rocznych należy pobrać nasz nieodpłatny program do druków PIT 2013. Ponieważ obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego został wycofany, konieczne było stworzenie innej metody identyfikacji podatników oraz weryfikacji tożsamości osoby, która składa deklarację PIT. W związku z tym wprowadzono obowiązek podawania tzw. danych autoryzujących. Ich zgodność jest wymagana do przesłania e-deklaracji do urzędu skarbowego. Blankiet PIT-28 służy podatnikom do rachowania się z użyciem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Ten tekst da podatnikowi najważniejszych wiadomości dotyczących tej formy tworzenia deklaracji skarbowej do Urzędu Fiskalnego.

Program do rozliczenia pit 2013

Obowiązujące przepisy podatkowe zakładają odliczanie kosztów uzyskania przychodu, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, w formie ryczałtowej. Oznacza to, że wartości wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają charakter uniwersalny i są stosowane w przypadku wszystkich umów o pracę, niezależnie od wysokości przychodu. W przypadku pojawienia się wątpliwości związanych z systemem e-deklaracje zawsze możesz skorzystać z instrukcji obsługi formularzy interaktywnych zamieszczonej na stronie systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl(zakładka – Instrukcje). Kwestię poboru podatku reguluje rozdział 7 ustawy. Podatek dochodowy od osób fizycznych może być:

 • uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentów)
 • potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych)
 • uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (mali i rozpoczynający działalność), przy czym podatnicy mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek, na podstawie danych za poprzedni rok lub lata podatkowe (art. 44 ust. 6b-6i ustawy)
.

pit 37 druk 2014

Program do rozliczenia pitów 2013

Formularz PIT-28 składamy wraz z odpowiednimi załącznikami. Wszyscy ci z nas, których przychód uzyskany został poprzez prowadzoną działalność gospodarczą powinni zaopatrzyć się w arkusz PIT-28/A. Ten sam druk tyczy się osób, które uzyskały przychody najmując lub dzierżawiąc. Działalność w formie spółki rozliczana jest przez dodatkowy arkusz PIT-28/B. Jeśli chcemy rozliczyć przysługujące nam ulgi, w które PIT-28 obfituje, dołączamy także załącznik w formie arkusza PIT/O. Wreszcie w arkuszu PIT/D wykażemy dodatki mieszkaniowe. PIT to skrócona nazwa podatku dochodowego od osób fizycznych1) (skrót pochodzi od angielskiego Personal Income Tax, co dosłownie oznacza podatek od dochodów osobistych). PIT to podatek bezpośredni, płacony przez osoby fizyczne od uzyskanych dochodów (przychodów). Niniejsza aplikacja PIT sama wypełni za Ciebie wszystkich policzeń, a dodatkowo będzie podpowiadać Ci co wpisać w danym polu. Aby sprawnie i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za 2013 rok pobierz program do PIT lub wypełnij zeznanie podatkowe przez internet.

pit 37 2014 rok darmowy

Program do rozliczania pit 2013 online

Zeznanie PIT-37 dotyczy profitów pozyskiwanych i przeliczanych standardowo z pośrednictwem płatników. Prezentowany oprogramowanie PIT 2014 został dokładnie przygotowany przez kolegium rzetelnych i doświadczonych informatyków i testowany przez dziesiątki księgowych. Dzięki temu właśnie możemy Państwu zagwarantować najwyższą jakość oferowanego przez nas programu. Zeznanie Pit-38 rozliczają Polacy, jacy osiągneli za rok podatkowy dochody z giełdy, na przykład dochody kapitałowe, przychody z funduszy inwestycyjnych, zarobki ze zbycia instrumentów pochodnych.

W przypadku pojawienia się wątpliwości związanych z systemem e-deklaracje zawsze możesz skorzystać z instrukcji obsługi formularzy interaktywnych zamieszczonej na stronie systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl(zakładka – Instrukcje). By skorzystać z ulgi internetowej nie jest wymagane by mieć faktury, wystarczy jakikolwiek dowód zapłaty na globalną sieć Internet, musi na nim być wykazana kwota oraz kto komu kiedy płaci za połączenie z internetem. PIT-36l sporządzą tylko Panu lub Pani prowadzący jednostkę gospodarczą, jacy najwyżej do 20 stycznia 2014 r. dostarczyli powiadomienie, że chcą rozliczać daninę publiczną w postaci liniowej.

2014-03-18 | Admin | | | |

 Pit 2014

Deklarację roczną Pit-36 wysyłają osoby, jakie pobierały zarobki z tytułu np.: najmu, zarobki z zagranicy, własnego biznesu, czy także różne inne dochody, dla których podatku nie przelewa do Urzędu Skarbowego płatnik. Podatnicy ryczałtu od przychodów mogą odejmować składki na ZUS, ulgę abolicyjną, składki na ubezpieczenie zdrowotne, odliczenia i ulgi. Pit 36 to zeznanie składane głównie przez Polaków posiadające biznes lub otrzymujące dochody z pracy na etacie za granicą naszego kraju.

Pit 37 gov

Za pomocą programu umieszczonego na naszej witrynie WWW możesz ekspresowo i bez ryzyka wypełnić kompletną deklarację skarbową za 2013 rok. Za pomocą omawianej aplikacji zdołasz wypełnić nie tylko PIT-37, ale dodatkowo PIT-36, PIT-28, PIT-39, PIT-36L, PIT-38 za 2013 rok. Dowolne deklaracje PIT zdołasz także znaleźć w dziale formularze. Dochody z jednostki gospodarczej mamy możliwość przeliczać na formularzu Pit-28 jeżeli wybraliśmy zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, opłacamy wówczas podatek od wysokości przychodu a nie dochodu, jak podatnicy korzystający z opodatkowania na zasadach ogólnych. Płatnik podatku od dochodu od umów o dzieło, wynagrodzeń, z tytułu rent i emerytur, umów zleceń, do końca lutego kolejnego roku po roku fiskalnym przekazuje Polakom informacje PIT-11 lub PIT-11A, ewentualnie na żądanie PIT-40 albo Pit 40\A.

Mała księgowość PitY 2013 to znany od wielu lat i ceniony na rynku program dla księgowości, pozwala na łatwe i wydajne sporządzanie ewidencji VAT, Ryczałtu, Księgi przychodów i rozchodów, drukuje więcej niż 400 zeznań podatkowych, deklaracji i innych formularzy, ma wbudowaną obsługę e-Deklaracji, program do faktur, program magazynowy, zawiera kadry i płace. Zbycie majątku nieruchomego nie powoduje potrzeby wpłaty zaliczki na taksę w biegu roku fiskalnego. Daninę płaci się do końca kwietnia 2013 r. Do tego momentu trzeba także dostarczyć deklarację Pit 39. Podstawą objęcia opodatkowania sprzedaży majętności jest dochód, czyli przychód po odjęciu kosztów uzyskania. Odrębnie wyznaczyć należy przychód i osobno koszty.

Pit37 program

Formularze PIT roczne przesyłamy do końca kwietnia po roku fiskalnym, jedynym wyjątkiem jest formularz Pit-28, które musimy posłać do końca stycznia. Z odliczenia kwoty wolnej od podatku nie mogą skorzystać podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie podatku liniowego, karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także osoby opłacające podatek od dochodów o charakterze kapitałowym oraz od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych. Podanie danych autoryzujących jest ostatnim etapem składnia rozliczenia przez Internet. Do danych tych zalicza się: datę urodzenia podatnika, identyfikator podatkowy: PESEL – dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, NIP – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, imię i nazwisko podatnika, kwotę przychodu wykazaną w rozliczeniu PIT za rok poprzedni.

Pit 37 do druku

Podanie danych autoryzujących jest ostatnim etapem składnia rozliczenia przez Internet. Do danych tych zalicza się: imię i nazwisko podatnika, kwotę przychodu wykazaną w rozliczeniu PIT za rok poprzedni, datę urodzenia podatnika, identyfikator podatkowy: PESEL – dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, NIP – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Płatnik, który sam nie składa deklaracji powinien udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji np. doradcy podatkowemu i złożyć we właściwym dla niego urzędzie skarbowym w formie papierowej formularz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfi kowanego za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfikatu). Jedno upoważnienie wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych. Za pomocą omawianej internetowej aplikacji zdołasz nie tylko skutecznie i bezpiecznie wypełnić PIT za 2013 rok, ale również masz możliwość wysłania go przez sieć do Urzędu Skarbowego. Zaoszczędzisz w ten sposób niemało czasu, który spędziłbyś w kolejkach. Wysłanie PITu przez internet to wielka wygoda oraz oszczędność czasu i nerwów.

pity 2013 wybor podatnika

Broszura informacyjna pit 37

Aplikacja PitY 2013 taxmachine.pl - rozlicz się szybko i wyślij PIT przez internet. Skończył się czas, w którym rozliczenie PIT było marą krążącą przez 4 miesiące nad głowami podatników. Dziś rozliczenie PIT nie jest niczym pracochłonnym ani tym bardziej trudnym. Wypełnij deklaracje roczne PIT naszym softwareem PITy 2013, jest to bardzo dobry sposób na zrealizowanie obowiązku wobec Fiskusa. Co do zasady, małżonkowie nie mogą się łącznie opodatkować, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy ryczałtowej, lub przepisy art. 30c ustawy (19% podatek płacony przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne produkcji rolnej, gdy dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg) lub przepisy ustawy o podatku tonażowym.

program pity 2013

Po co wybrać niniejszy program do PIT 2014? Odpowiedź jest bardzo prosta. Oto co wyróżnia niniejszy program:- intuicyjny interfejs, - podpowiedzi w trakcie wypełniania- nie będziesz sam rozliczając się z PIT- na każdym kroku możesz liczyć na instrukcje dotyczące tego co powinieneś wpisać w danym polu, - mój program podpowie Ci jakie załączniki powinieneś dodać do swojego zeznania podatkowego, - i co najważniejsze! Masz możliwość wysłać PIT przez internet bez wychodzenia z domu. Nie trać więcej czasu w kolejkach!, - w pełni uniwersalny - obsługuje PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-28, PIT-39 oraz wymagane załączniki, - w pełni darmowy Blankiety PIT - programem prędzej! Za asystą tego programu do PIT za 2013 rok możesz sporządzić zdecydowanie szybciej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą naszego programu bez problemu rozliczysz: PIT-28, PIT-37, PIT-39, PIT-38, PIT-36L, PIT-36. Nasz program PIT obsługuje również wszelkie apendyksy PIT jakie mogą okazać się pomocne przy rachowaniu z PIT 2013/2014. Moja aplikacja PIT 2014 online pomoże Ci nie tylko w obliczeniach, ale również przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Nie czekaj dłużej! Już dziś możesz mieć rozliczenie roczne 2013 za sobą. Wypełnij PIT przez internet lub pobierz darmowy program PIT.

Pobierając nasz program lub korzystając z wersji online masz pewność, że Twoja deklaracja podatkowa za rok 2013 zostanie bezbłędnie wypełniona. Nasz program pomoże Ci w doborze formularza PIT oraz załączników, dokona za Ciebie wszelkich obliczeń, podpowie co wpisać w odpowiednich rubrykach, umożliwi Ci wysłanie PITu przez internet. Nasz program zarówno w wersji do pobrania, jak również w wersji online oferuje podatnikom wysłania e-deklaracji czyli formularzy PIT prosto do Urzędu Skarbowego. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu i nerwów. Wypełnienie PIT-37 naszym programem zajmuje zazwyczaj nie więcej niż 5 minut.

Czy osoby pozostające w związku matrymonialnym zdołają rozliczać się wspólnie? Tak, deklaracja PIT-37 umożliwia taki sposób składania zeznania podatkowego.

2014-03-18 | Admin | | | |

 PIT za 2013

Świetnym sposobem na przygotowanie deklaracji PIT-37 jest skorzystanie z naszego gratisowego programu do PIT. Z jego pomocą rozliczenie roczne PIT-37 nie będzie niczym trudnym. Rozliczenie PIT online jest również bezpieczniejsze ze względu na to, że nasze wszelkie obliczenia są wykonywane przez komputer. Za pomocą tej aplikacji możesz również wysłać zeznanie podatkowe prosto do Urzędu Skarbowego. W programie księgowym Pity 2013 dostępne jest dodatkowo przeszło 300 aktywnych formularzy, w tym większość aktualnych druków dla Urzędów Skarbowych w wielu kategoriach, np. program do faktur, dokumenty księgowe, kadry i płace, magazyn itp. Do rozliczenia się na podstawie formularza PIT-37 zobligowani są wszyscy podatnicy, którzy uzyskują przychody za pomocą innego podatnika i w tym samym czasie nie posiadają własnej działalności gospodarczej. Mało tego z PIT-37 nie mogą skorzystać podatnicy doliczający dochody małoletnich oraz rozliczający straty z lat przeszłych.

Program do rozliczenia pitów

Skorzystaj z tego serwisu i rozlicz formularz PIT-28 za 2013 rok za pomocą darmowej aplikacji online do rozliczania PIT. Wypełnij PIT online lub pobierz darmowy program! Aby rozliczyć zarobki z zagranicy najefektywniej jest zastosować specjalne oprogramowanie do formularzy PIT, da to nam proste sporządzanie tego rodzaju dochodów bez względu na to w jakim kraju pracowaliśmy. Funkcjonuje niezmiernie wiele stawek ryczałtu w wypadku wypełniania blankietu PIT-28. Dziś wyglądają się one następująco: - 3 proc. – dla m.in. działalności gastronomicznej czy usługowo-handlowej, - 5,5 proc. – dla m.in. działalności wytwórczej i budowlanej, - 8,5 proc. – dla m.in. przychodów z tytułu najmu i umów pokrewnych oraz działalności usługowej, - 20 proc. – dla przedstawicieli wolnych zawodów., - 17 proc. – dla m.in. usług parkingowych, usług wydawniczych, agencji turystycznych itd.

Warto skorzystać z naszego programu do PIT, dzięki któremu wypełnianie i rozliczanie jest proste i szybkie. Wypełnij zeznanie poprzez program lub w trybie online, a następnie przez internet wyślij wprost do fiskusa. Jednym kliknięciem, bez wychodzenia z domu! Zeznanie podatkowe kreowane za rok 2013 drogą elektroniczną nie wymaga kwalifikowanego e-podpisu. Stąd też Urząd Skarbowy musi mieć sposobność zweryfikowania, czy dane zeznanie podatkowe naprawdę zostało dokonane przez osobę do tego upełnomocnioną. Deklarację podatkową opartą o deklarację PIT-39 powinno się złożyć w Urzędzie Skarbowym najpóźniej do 30 kwietnia 2014 roku. Zeznanie podatkowe mamy prawo dostarczyć osobiście, pocztą, a także od niedawna również drogą elektronicznę. Możliwe od 2008 roku jest przekazywanie druków skarbowych przez sieć. Taką możliwość również daje prezentowany gratisowy program do PIT.

Odbiorca programu mała księgowość TaxMachine ma alternatywę jednoczesnego otwierania wielu okien programu oraz równoczesnej pracy w wielu obszarach aplikacji. Przygotowanie PIT 2013 przez internet. Jesteśmy w trakcie przygotowania dla Państwa aplikacji online do wypełniania PIT. Za pomocą niniejszego programu internetowego wypełnią Państwo: PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w 2014 roku rozliczając się za 2013 rok. Ta aplikacja PIT online ulży Ci nie tylko w policzeniach, ale również przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Nie czekaj dłużej! Już dziś możesz mieć rozliczenie roczne 2013 za sobą. Wypełnij PIT przez internet lub pobierz darmowy program PIT. Apendyksy do formularza PIT-37 za rok 2013. Do PIT-37 załączyć można PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Pierwszy z nich służy wykazaniu wszelkiego rodzaju odliczeń od podatku, które nie są związane z zniżkami mieszkaniowymi. To tutaj zamieszcza się dane dotyczące np. ulgi internetowej, obniżki na dzieci a także złożonych w danym roku podatkowym darowizn. PIT/D służy do wykazania odliczeń wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym. PIT-2K składa się razem z formularzem PIT/D i korzystają z niego podatnicy odliczający ulgę odsetkową, powiązaną ze spłatą kredytu na cele mieszkaniowe.

Programy do wypełniania pitów

Zeznanie PIT-39 nie wymaga żadnych dodatkowych suplementów oprócz formularza PIT/ZG. Stanowi on informację o wartości dochodów z zagranicy oraz o uiszczonym podatku w roku fiskalnym. W dodatku tym podatnik winien pokazać dochód z zagranicy a także podatek zapłacony za granicą, które to kalkulowane są w formularzu podatkowym PIT-39. Powinno się pamiętać, że w przypadku dochodów uzyskiwanych na terenie wielu państw, należy złożyć kilka dodatków – oddzielnie dla dowolnego kraju. Formularz PIT-28 jest wyjątkiem, który odróżnia go od większości formularzy, ponieważ termin nie upływa 30 kwietnia 2014 roku, a należy go dostarczyć do Urzędu Skarbowego nie później niż 20 stycznia 2014 roku. Rozliczenie zeznań rocznych PIT to niesamowicie trudna sprawa, dlatego gdy posiadasz taką możliwość powinieneś skorzystać ze usług biur rachunkowych, ewentualnie powinieneś zapisać bezpłatny program do rocznych PIT, wypełnianie deklaracji z takim software-em jest błyskawiczne i banalnie proste.

Rozliczanie pitów program

Deklarację można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przesłać do urzędu za pośrednictwem sieci internetowej (np. wykorzystując program do PITów 2013). Wypełnione rozliczenie trzeba koniecznie podpisać. Brak podpisu czyni zeznanie nieważnym. Wyjątkiem są formularze składane w formie elektronicznej, gdzie własnoręczny podpis został zastąpiony przez konieczność podania danych autoryzujących (imienia, nazwiska, daty urodzenia, identyfikatora podatkowego oraz kwoty przychodu wykazanej w poprzednim zeznaniu podatkowym). Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Płacący ryczałt ewidencjonowany mogą potrącać składki na ZUS, ulgę abolicyjną, składki na ubezpieczenie zdrowotne, odliczenia i ulgi.

thumbs

Wyszukujesz dobrego i gratisowego programu do deklaracji PIT-37? Doskonale trafiłeś! Z myślą o polskich podatnikach przygotowaliśmy szybką, intuicyjną i co najważniejsze bezbłędną aplikację do wypełniania PIT-37. Mój program możesz zarówno pobrać na własny komputer, jak i uruchomić przez internet (program pit-37 online). Obie wersje działają w taki sposób. Od Ciebie zależy, z której jest Ci wygodniej skorzystać. Za pomocą naszego programu wypełnisz nie tylko PIT-37, ale również inne zeznania podatkowe wraz z załącznikami. Podsumowując za pomocą przedstawianego programu do PIT wypełnisz ZAP 3, PIT-2K, PIT/ZG, PIT-36, PIT-36l, PIT/B, PIT-37, NIP 2, PIT-39, PIT/O, PIT-28, PIT-38 i wszystkie inne załączniki do zeznań podatkowych. Obliczanie zeznań rocznych PIT to bardzo trudna sprawa, dlatego warto użyć naszą aplikację do sporządzania zeznań PIT, z jego pomocą utworzysz deklarację i przekażesz ją przez sieć globalną bez niepotrzebnego problemu. Tworzenie rocznych deklaracji PIT to niesamowicie skomplikowana sprawa, dlatego warto skorzystać z naszego oprogramowania do generowania formularzy PIT, z jego pomocą sporządzisz deklarację i przekażesz ją poprzez globalną sieć bez większego problemu.

program do rozliczania pit